Właściwości

  • Bezchlorkowa
  • Proszkowa
  • Skraca czas wiązania betonu i zapraw
  • Wczesny wzrost wytrzymałości w niższych temperaturach otoczenia
  • Zwiększona prędkość cykli odlewania betonu do prefabrykatów

Obszary zastosowań

  • Elementy prefebrykowane
  • Zwiększa wczesną wytrzymałość
  • Skraca cykle produkcyjne
  • Beton towarowy o wczesnej wysokiej wytrzymałości
  • Prace budowlane w warunkach zimowych
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123