Właściwości

  • Bezchlorkowy
  • Skraca czas wiązania betonu i zapraw
  • Umożliwia zwiększenie rotacji form
  • Przyspiesza narastanie początkowej wytrzymałości betonu

Obszary zastosowań

  • Betonowe elementy prefabrykowane
  • Beton towarowy o dużej wytrzymałości
  • Prace budowlane w warunkach zimowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123