Właściwości

 • Umożliwia przyspieszenie czasu twardnienia betonu i zapraw
 • Polecana do elementów żelbetowych
 • Polecana do betonu sprężonego
 • Nie zawiera chlorków
 • Płynna
 • Wykazuje działanie upłynniające/redukuje ilość wody zarobowej

Obszary zastosowań

 • Szczególnie polecana do elementów prefabrykowanych
 • Przyspiesza narastanie wczesnej wytrzymałości betonu
 • Umożliwia zwiększenie rotacji form
 • Beton towarowy o dużej wczesnej wytrzymałości
 • Prace betonowe w warunkach zimowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123