Właściwości

  • Umożliwia przyspieszenie czasu twardnienia betonu i zapraw
  • Nie zawiera chlorków
  • Płynna
  • Wykazuje działanie upłynniające/redukuje ilość wody zarobowej

Obszary zastosowań

  • Szczególnie polecana do elementów prefabrykowanych
  • Przyspiesza narastanie wczesnej wytrzymałości betonu
  • Umożliwia zwiększenie rotacji form
  • Beton towarowy o dużej wczesnej wytrzymałości
  • Prace betonowe w warunkach zimowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123