Właściwości

  • Wolne od elementów sprzyjających korozji
  • Poprawia właściwości spoiste betonu
  • Ułatwia odlewanie betonu
  • Umożliwia betonowanie w wodzie płynącej
  • Może być stosowany do wszystkich standardowych typów cementu

Obszary zastosowań

  • Zbrojony i niezbrojony beton podwodny
  • Naprawa okładzin betonowych w drogach wodnych
  • Fortyfikacja podwodnych brzegów i stoków

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123