Właściwości

  • Ponadprzeciętna oszczędność wody
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Wysoka wytrzymałość początkowa
  • Wysokiej jakości powierzchnie betonowe
  • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

  • Elementy prefabrykowane, np. podkłady kolejowe lub segmenty tuneli
  • Beton samozagęszczalny (SCC)
  • Beton o wysokiej odporności na agresywne czynniki
  • Beton o wysokiej płynności
  • Gotowy mieszanki betonowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123