Właściwości

  • Bardzo długa retencja
  • Szybkie mieszanie w betonie
  • Niska przyczepność
  • Dobra kompatybilność ze środkiem napowietrzającym
  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Dobra redukcja wody / uplastycznienie

Obszary zastosowań

  • Gotowe mieszanki betonowe
  • Beton o wysokiej płynności
  • Do kombinacji z cementem kompozytowym

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123