Właściwości

 • Znacznie zredukowana ilość wody zarobowej
 • Długo utrzymujące się działanie upłynniające
 • Szybko łączy się z innymi składnikami
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Kompatybilny z domieszkami napowietrzającymi
 • Dobra stabilizacja przy wysokich konsystencjach
 • Bardzo niska kleistość betonu
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Beton towarowy
 • Beton samozagęszczalny
 • Beton na bazie cementu kompozytowego
 • Mieszanki betonowe o wysokiej ciekłości

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123