Właściwości

 • Niższa lepkość betonu
 • Krótki czas mieszania
 • Szybkie działanie
 • Znacznie redukuje ilość wody zarobowej
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Zapewnia wysokie parametry wczesnych wytrzymałości
 • Zapewnia wysoką jakość powierzchni betonu
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Prefabrykaty
 • Beton o wysokiej ciekłości
 • Beton licowy
 • Beton o wysokiej wytrzymałości (BWW)
 • Beton o dużej odporności na działanie substancji agresywnych
 • Betony samozagęszczalne (SCC)
 • Beton towarowy

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123