Właściwości

  • Nie zawiera chlorków
  • Szeroki zakres efektywnego zastosowania
  • Redukcja wody zarobowej
  • Polecana do elementów żelbetowych
  • Jednorodność i spoistość mieszanki
  • Utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej
  • Domieszka, umożliwiająca betonowanie w okresie obniżonych temp.

Obszary zastosowań

  • Beton towarowy
  • Prefabrykacja
  • Prace budowlane w warunkach obniżonych temperatur

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123