Właściwości

 • Długa retencja
 • Dobra redukcja wody
 • Dobra stabilizacja przy wysokich konsystencjach
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Szybkie mieszanie w betonie
 • Niska przyczepność
 • Dobra kompatybilność ze środkiem napowietrzającym
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Gotowy mieszanki betonowe
 • Gotowy mieszany beton w niskich temperaturach
 • Beton o wysokiej płynności
 • Do kombinacji z cementem kompozytowym
 • Beton samozagęszczalny (SCC)

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123