Właściwości

 • Dobra stabilizacja przy wysokich konsystencjach
 • Szybkie mieszanie w betonie
 • Niska przyczepność
 • Dobra oszczędność wody
 • Dobra kompatybilność ze środkiem napowietrzającym
 • Dozowanie ekonomiczne
 • Długa retencja
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Gotowe mieszanki betonwe
 • Beton o wysokiej płynności
 • Do kombinacji z cementem kompozytowym
 • Beton samozagęszczalny (SCC)
 • Elementy prefabrykowane
 • Beton wysokowydajny

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123