Właściwości

 • Długa retencja
 • Dobra redukcja wody
 • Dobra stabilizacja przy wysokich konsystencjach
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Szybkie mieszanie w betonie
 • Niska przyczepność
 • Dobra kompatybilność z domieszką powietrzną
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Gotowe mieszanki betonowe
 • Elementy prefabrykowane
 • Beton o wysokiej płynności
 • Do kombinacji z cementem kompozytowym
 • Beton samozagęszczalny (SCC) 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123