Właściwości

 • Krótki czas mieszania
 • Wysokiej jakości powierzchnie betonowe
 • Długa retencja
 • Minimalna przyczepność
 • Wysoka oszczędność wody
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Gotowe mieszanki betonowe
 • Beton licowy
 • Elementy prefabrykowane
 • Beton o wysokiej płynności
 • Beton wysokowydajny
 • Beton o wysokiej wytrzymałości
 • Beton samozagęszczalny (SCC)
 • Beton o wysokiej odporności na agresywne czynniki

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123