Właściwości

 • Znaczna redukcja wody zarobowej
 • Długie utrzymanie konsystencji
 • Poprawa reologii świeżej mieszanki:
  • Niska lepkość / kleistość
  • Stabilna konsystencja
  • Poprawa pompowalności
  • Kompatybilność ze wszystkimi cementami
 • Kompatybilność z domieszkami napowietrzającymi
 • Wysoka wczesna wytrzymałość
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Beton towarowy
 • Beton o wysokiej ciekłości
 • Beton samozagęszczalny (SCC)
 • Beton produkowany z użyciem materiałów z recyklingu
 • Dobra kompatybilność z cementami o zmniejszonej zawartości klinkieru
 • Zoptymalizowane zapotrzebowanie na energię w procesie produkcji oraz wbudowania mieszanki betonowej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123