Właściwości

 • Znacznie redukuje ilość wody zarobowej
 • Optymalizuje zagęszczenie betonu
 • Długo utrzymujące się działanie upłynniające
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Szybko łączy się z innymi składnikami
 • Obniża lepkość betonu
 • Redukuje ryzyko powstawania rys skurczowych
 • Nie zawiera składników powodujących korozję

Obszary zastosowań

 • Mieszanki betonowe o wysokiej ciekłości
 • Elementy prefabrykowane
 • Beton samozagęszczalny
 • Beton o dużej zawartości spoiwa
 • Beton towarowy

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123