Właściwości

 • Długa retencja
 • Dobra redukcja wody
 • Dobra stabilizacja przy wysokich konsystencjach (F5-F6, SCC)
 • Ekonomiczne dozowanie
 • Szybkie mieszanie w betonie
 • Niska przyczepność
 • Dobra kompatybilność z domieszką napowietrzającą

Obszary zastosowań

 • Beton o wysokiej płynności
 • Beton samozagęszczalny (SCC)
 • Elementy prefabrykowane
 • Gotowe mieszanki betonowe
 • Do kombinacji z cementem kompozytowym

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123