Właściwości

  • Dobra retencja
  • Intensywna dyspersja pasty cementowej
  • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
  • Łatwiejsza aplikacja, rozprowadzanie i zagęszczanie
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Lekko opóźniający działanie w dużych dawkach

 

Obszary zastosowań

  • Beton do konstrukcji drogowych
  • Gotowe mieszanki betonowe
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123