Właściwości

  • Łatwiejsza aplikacja, rozprowadzanie i zagęszczanie betonu
  • Dobra jednorodność betonu dzięki właściwościom fizyko-chemicznym
  • Intensywna dyspersja pasty cementowej
  • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Ekonomiczne dozowanie
  • Długotrwały efekt uplastyczniający
  • Lekko opóźniający efekt

Obszary zastosowań

  • Gotowe mieszanki betonowe
  • Beton przeznaczony do różnych prac
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123