Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Intensywna dyspersja pasty cementowej
  • Daje dobrą jednorodność betonu ze względu na efekt chemiczno-fizyczny
  • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
  • Silne uplastycznienie, zmniejszając w ten sposób wymaganą ilość wody
  • Łatwa aplikacja, rozprowadzanie i zagęszczanie betonu
  • Ekonomiczne dozowanie

Obszary zastosowań

  • Gotowy mieszanki betowe
  • Beton zbrojony
  • Posadzki przemysłowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123