Właściwości

 • Nie zawiera składników powodujących korozję
 • Intensywna dyspersja pasty cementowej
 • Daje dobrą jednorodność betonu ze względu na efekt chemiczno-fizyczny
 • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
 • Silne uplastycznienie, zmniejszając w ten sposób wymaganą ilość wody
 • Łatwa aplikacja, rozprowadzanie i zagęszczanie betonu
 • Ekonomiczne dozowanie

Aplikacje

 • Prefabrykacja
 • Gotowe mieszanki betonowe
 • Beton o wysokiej wytrzymałości
 • Beton zbrojony
 • Posadzki przemysłowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123