Właściwości

  • Nie zawiera składników powodujących korozję
  • Niskie dozowanie
  • Wysoka oszczędność wody
  • Wysoka wytrzymałość początkowa
  • Znacząco krótszy okres nośności

Obszary zastosowań

  • Gotowe mieszanki betonowe
  • Beton samozagęszczalny (SCC)
  • Beton o wysokiej wytrzymałości
  • Elementy prefabrykowane
  • Beton o wysokiej odporności na agresywne środowiska

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123