Właściwości

 • Nie zawiera składników powodujących korozję
 • Intensywna dyspersja pasty cementowej
 • Dobra jednorodność betonu dzięki właściwosciom fizyko-chemicznym
 • Zmniejsza wewnętrzne siły tarcia w betonie
 • Silna plastyfikacja zmniejszająca zapotrzebowanie na wodę
 • Ekonomiczne dozowanie

Obszary zastosowań

 • Elementy prefabrykowane
 • Gotowe mieszanki betonowe 
 • Beton o wysokiej wytrzymałości
 • Beton zbrojony
 • Posadzki przemysłowe

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123