Właściwości

 • Domieszka uszczelniająca beton
 • Przerywa i wypełnia pory kapilarne
 • Chroni beton przed wodą pod ciśnieniem
 • Samonaprawa rys o średnicy do 0,4 mm
 • Zwiększa odporność na mróz i sole odladzające
 • Redukuje tempo karbonatyzacji i wpływu agresji siarczanowej
 • Wydłuża „żywotność” konstrukcji betonowych

Obszary zastosowań

 • Beton wodoszczelny
 • Podziemne konstrukcje z wymaganiami wodoszczelności
 • Elementy infrastruktury wodno-ściekowej, jak np. rury, kanały i włazy do studzienek kanalizacyjnych
 • Betonowe zbiorniki, jak np. zbiorniki zbiorcze, baseny
 • Konstrukcje zaprojektowane z myślą o długiej  żywotności

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123