Właściwości

 • Jednokomponentowy
 • Mostkuje rysy
 • Duża odporność na działanie promieni UV
 • Elastyczny nawet w temp. -20°C
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej
 • Spowalnia karbonatyzację
 • Odporny na działanie mrozu i soli odladzających
 • Możliwość aplikacji ręcznej oraz za pomocą natrysku
 • Testowany i zatwierdzony przez PG-MDS/FPD (niemieckie przepisy budowlane)
 • Spełnia wszelkie wymagania systemu ochrony powierzchni OS 5b
 • Kompatybilny z systemem MC-Color Flex

Obszary zastosowań

 • Uszczelnienia zgodnie z DIN 18533 dla klas oddziaływania wody W1-E, W2-E oraz W4-E
 • Uszczelnienia zbiorników zgodnie z DIN 18535 dla klas oddziaływania wody W1-B oraz W2-B
 • Uszczelnienia oraz ochrona budowli betonowych zgodnie z przepisami technicznymi (Merkblatt) dot. garażów podziemnych, ustanowionymi przez Niemieckie Stowarzyszenie Inżynierów Konstrukcji Betonowych (niem. DBV)

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123