Właściwości

 • Zmodyfikowana polimerem bitumiczna masa uszczelniająca KMB
 • Wyjątkowo szybki proces schnięcia
 • Wysokoelastyczna
 • Wysoce wydajna
 • Możliwość aplikacji szpachlą i natryskiem
 • Wypełniona polistyrenem
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Zgodna z normą DIN 18195 oraz EN 15814

Obszary zastosowań

 • Uszczelnienia budowli zgodne z normą DIN 18195 cz. 4,5 i 6
 • Przy wilgoci gruntowej i wodzie nie wywierającej ciśnienia
 • Czasowo spiętrzająca się woda przesiąkająca
 • Woda wywierająca ciśnienie
 • Jako klej do płyt ochronnych, izolacyjnych i drenażowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123