Właściwości

  • Ochrona przed obciążeniami dynamicznymi, statycznymi i termicznymi
  • Kompatybilny z bitumem
  • Elastyczny
  • Gotowy do użycia w obszarach krycia
  • Bez dodatkowych przygotowań do obszarów krycia

Obszary zastosowań

  • Płyta ochronna według DIN 18195
  • Ochrona hydroizolacji Nafuflex
  • Drenaż laminarny
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123