Właściwości

 • Nie zawiera chlorków
 • Przyspiesza wiązanie
 • Wykazuje działanie uszczelniające
 • Rozcieńczalny z wodą
 • Reguluje czas wiązania cementu, zapraw i betonu
 • Nie ma wpływu na przebarwienia szpachli z serii kosmetyki betonu

Obszary zastosowań

 • Uszczelnienia przecieków wody w betonie i skałach
 • Uszczelnienia rys, którymi płynie woda
 • Jako dodatek przyspieszający wiązanie do zapraw stosowanych w ramach kosmetyki betonu
 • Jako dodatek przyspieszający wiązanie do warstw sczepnych w ramach kosmetyki betonu
 • Betonowanie podwodne

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123