Właściwości

 • Odporna na zmydlanie, wodorozcieńczalna kopolimeryzacja
 • Zwiększa wytrzymałość na zginanie
 • Zmniejsza moduł E i absorpcję wody
 • Zwiększa odporność na mróz i sole odladzające
 • Poprawia retencję wody
 • Zwiększa zwartość
 • Poprawia przyczepność do podłoża
 • Efekt skraplania
 • Zmniejsza kurczenie się
 • Certyfikowany jako element systemu zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Dyspersja polimerowa do modyfikacji materiałów budowlanych wiązanych cementem, takich jak beton, zaprawa, jastrych, tynk
 • Dyspersja polimerowa do produkcji płynu startowego do Zentrifix F 82 XX

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123