Właściwości

  • Jednokomponentowa, zmodyfikowana polimerem
  • Możliwość zastosowania bez ochrony korozyjnej i warstwy sczepnej
  • Wysoka absorpcja podłoża
  • Niewielka gęstość świeżej zaprawy, niewielkie zużycie
  • Odporna na wpływ soli odladzających oraz zmiany temperatury
  • Doskonała zdolność wiązania
  • Trwała zarówno podczas aplikacji pionowych, jak i prac sufitowych
  • Klasyfikowana zgodnie z normą EN 1504-3 klasa R2

Aplikacje

  • Reprofilacja elementów betonowych
  • Wypełnienie spoin w prefabrykatach

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123