Właściwości

  • Gotowa do użycia, wystarczy wymieszać z wodą
  • Jednokomponentowa
  • Łatwourabialna
  • Możliwość szybkiej dalszej obróbki
  • Zapewnia dobrą przyczepność
  • Odporna na mróz i rozmrażanie zgodnie z normą EN 13687-3
  • Niepalna zgodnie z normą EN 13501-klasa A1, Certyfikat EN 1504-3

Obszary zastosowań

  • Warstwa zapewniająca przyczepność szpachli wykończeniowych do mineralnych podłoży

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123