Właściwości

  • Jednokomponentowy, tylko do wymieszania z wodą
  • Łatwy w obróbce, ponieważ ma konsystencję do rozsmarowywania
  • Łatwy w obróbce, ponieważ ma konsystencję do rozsmarowywania
  • Szybkie utwardzenie • Sprawdzona przydatność jako aktywna powłoka antykorozyjna zgodnie z DIN 50017, DIN 50018 i DIN 50021
  • Zatwierdzony zgodnie z ZTV-ING, część 3 „Solidna konstrukcja” również dla obszarów zastosowań PCC I i PCC II zgodnie z wytycznymi naprawy DAfStb dla klas obciążeń M 2 i M 3

Obszary zastosowań

  • Aktywna ochrona przed korozją stali zbrojeniowej w systemie naprawy betonu
  • Warstwa sczepna w systemie napraw betonu zarówno dla nowych oraz istniejących budowli
  • Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
  • Certyfikowany wg PN-EN1504-7 dla zasady 11; metoda 11.1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123