Właściwości

  • Gotowa do użycia, wystarczy wymieszać z wodą
  • Szybkotwardniejąca, obciążalna po 5 min.
  • Po stwardnieniu wodoszczelna i odporna na korozję
  • Nie zawiera chlorków
  • Klasa szkodliwości dla wody: 1
  • Certyfikat zgodny z EN 1504-3, klasa R1

Obszary zastosowań

  • Ogólne prace montażowe: mocowanie kotew elewacyjnych i murarskich, osadzanie dybli w murze, betonie i jastrychu
  • Konstrukcje stalowe: zakotwienie zbiorników, kotłów, maszyn, rurociągów, poręczy, wszelkiego rodzaju krat, bram żelaznych itp.
  • Instalacje elektryczne: mocowanie silników, przewodów, szafek rozdzielczych
  • Instalacje sanitarne i grzewcze: montaż wszelkiego rodzaju wsporników, grzejników, zacisków rurowych, umywalek itp.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123