Właściwości

  • Gotowy do użycia - wystarczy wymieszać z wodą
  • Zestala się w czasie 60-120 sekund po dodaniu wody
  • Szybko i trwale tamuje wyciek wody infiltracyjnej
  • Wystarczy wprowadzić zaprawę bezpośrednio w miejsce wycieku wody (efekt pęcznienia)
  • Nie zawiera chlorków
  • Kompensacja skurczu zgodnie z DlN 1164

Obszary zastosowań

  • Szybkie i trwałe zamykanie wycieków i infiltracji wody w betonie, murze i kamieniu naturalnym

  • Konstrukcje: uszczelnianie wpustów kablowych i rurowych, uszczelnianie uszkodzonych kielichów rur i połączeń pierścieni włazowych, tworzenie rowków pod ciśnieniem wody, uszczelnianie szczelinowych ścian

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123