Właściwości

 • Gotowy do użycia - wystarczy wymieszać z wodą
 • Zestala się w czasie 60-120 sekund po dodaniu wody
 • Szybko i trwale tamuje wyciek wody infiltracyjnej
 • Wystarczy wprowadzić zaprawę bezpośrednio w miejsce wycieku wody (efekt pęcznienia)
 • Nie zawiera chlorków
 • Kompensacja skurczu zgodnie z DlN 1164

Aplikacje

 • Szybkie i trwałe zamykanie wycieków i infiltracji wody w betonie, murze i kamieniu naturalnym
  Konstrukcje:

 •  

  Uszczelnianie wpustów kablowych i rurowych

 • Uszczelnianie uszkodzonych kielichów rur i połączeń pierścieni włazowych

 • Tworzenie rowków pod ciśnieniem wody

 • Uszczelnianie szczelinowych ścian

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123