Właściwości

  • Gotowa do użycia
  • Hydraulicznie wiążąca
  • Twardnieje w ciągu ok. 60 sekund po zarobieniu z wodą
  • Wodoszczelna
  • Nie zawiera chlorków i soli rozpuszczalnych w wodzie

Obszary zastosowań

  • Uszczelnienia uszkodzonych rurociągów
  • Tamowanie przecieków w murach itp.
  • Impregnacja wodoodporna konstrukcji tuneli, sztolni, szybów

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123