Właściwości

 • Jednoskładnikowa
 • Zmodyfikowany polimerami
 • Zastosowanie sań ręcznych i zaprawowych
 • Wysoka odporność na działania chemiczne zgodnie z DIN 1045
 • Testowane zgodnie z normą jakości "Wentylowana mała oczyszczalnia ścieków".
 • Niepalny zgodnie z EN 13501 - klasa A1
 • Klasa szkodliwości dla wody: 1
 • Certyfikat zgodny z normą EN 1504-3, klasa R2

Obszary zastosowań

 • Zaprawa do spoinowania dla wentylowanych małych oczyszczalni ścieków
 • Zaprawa do spoinowania i wiązania betonowych odcinków studzienek włazowych
 • Zaprawa murarska o wysokiej odporności na działania chemiczne zgodnie z normą jakości "Wentylowana mała oczyszczalnia ścieków".
 • Normalna zaprawa murarska (NM) o klasie MG III, a wg DIN 1053-1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123