Właściwości

  • Dwuskładnikowy podkład na bazie specjalnego akrylanu
  • Może być przepracowany w stanie świeżym
  • Nadaje się do pracy w temperaturze poniżej 0°C

Obszary zastosowań

  • Podkład gruntujący do systemów Reparoxyd do naprawy małych powierzchni betonowych
  • Ocenione według scenariuszy narażenia zawartych w rozporządzeniu REACH: do wdychania tylko okresowo podczas stosowania

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123