Właściwości

 • Dwukomponentowa zaprawa na bazie akrylu
 • Wysokie parametry wytrzymałości wczesnych i końcowych
 • Odporna na ścieranie
 • Wodoszczelna (testowana głębokość wnikania wody pod ciśnieniem zgodnie z normą EN 12390-8)
 • Ekstremalnie wysoka odporność na działanie mrozu oraz soli odladzających zgodnie z testem CDF (starzenie w warunkach atmosf. 44,8 g/m², 28 cykli)
 • Urabialna w temperaturach ujemnych
 • Możliwość regulowania konsystencji dzięki elastycznym proporcjom mieszania
 • Certyfikowana jako zaprawa z żywicy syntetycznej zgodnie z normą EN 13813
 • Certyfikowana jako produkt do ochrony powierzchniowej zgodnie z normą EN 1504-2

Obszary zastosowań

 • Wytwarzanie syntetycznych zapraw
 • Wypełnianie otworów zakotwień i słupków
 • Mocowanie uszkodzonych haków transportowych w elementach prefabrykowanych
 • Naprawa posadzek betonowych, stopni schodów, krawężników, krawędzi peronów itp.
 • Naprawa naroży i krawędzi betonowych elementów prefabrykowanych
 • Wypełnianie raków i jam skurczowych w betonie
 • Reprofilacja prowadnic szynowych dźwigów oraz fundamentów pod maszyny
 • Wytwarzanie syntetycznych zapraw

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123