Właściwości

 • O wysokich parametrach wytrzymałości mechanicznej
 • Dwukomponentowa epoksydowa szpachla klejąca i naprawcza
 • Wysoka przyczepność do podłoża, stabilna również przy pracach sufitowych
 • Wodoszczelna i bezskurczowa nie zawiera rozpuszczalników
 • Mrozoodporna zgodnie z wymaganiami normy EN 13687-1
 • Odporna na zraszanie zgodnie z wymaganiami normy EN 13687-2
 • Odporna na zmiany temperatur (50 cykli, -25 °C do +55 °C)
 • Certyfikowana zgodnie z EN 1504-2 jako produkt do powierzchniowej ochrony betonu
 • Certyfikowana jako klej do zastosowania w budownictwie zgodnie z EN 1504-4

Obszary zastosowań

 • Klej do zastosowań w budownictwie zgodnie z wymaganiami normy EN 1504-4 do związanych zapraw lub betonu, zasada 4, metoda 4.4
 • Klejenie elementów: betonowych, z kamienia naturalnego, stali, drewna, ceramiki, z tworzyw sztucznych (po mechanicznym uszorstnieniu)
 • Naprawa uszkodzonych elementów betonowych oraz wyrównywanie powierzchni betonowych w elementach prefabrykowanych i tunelowych
 • Wypełnianie pustek, szczelin oraz do naprawy sztywnych wypełnień spoin

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123