Właściwości

 • Mineralna modyfikowana zaprawa naprawcza na bazie cementu siarczanoodpornego
 • Uziarnienie kruszywa max. do 5 mm
 • Jednokomponentowa
 • Nanoszona suchym natryskiem
 • Dobra stabilność naniesionej warstwy
 • Bardzo dobra przyczepność do betonu
 • Krótki czas wiązania
 • Niewielki odprysk (uzależniony od urządzenia oraz obiektu)
 • Doskonałe przykrycie odsłoniętego zbrojenia

Obszary zastosowań

 • Reprofilacja i nadbudowa betonu
 • Odpowiedni do powierzchni pionowych
 • Natrysk dużych powierzchni, jak i partiami
 • Nie ma zastosowania przy betonach lekkich
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123