Właściwości

 • Wodna, dwuskładnikowa kombinacja polimerów
 • hydrofobowa, odporna na zabrudzenia, stopień połysku matowy
 • Odpornana UV, powstrzymuje karbonatyzację i otwarta na dyfuzję pary wodnej
 • Klasa odporności na ścieranie na mokro 1 - zgodnie z normą DIN EN 13300
 • Zdolność czyszczenia: parametr 1-zgodnie z normą DIN EN 13300
 • Reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1: materiał niepalny; A2-s1, d0
 • Odporność na środki do dezynfekcji zgodnie ze sprawozdaniem z badań TÜV-Süd
 • Sprawdzony na przydatność na pośredni kontakt ze środkami spożywczymi, Instytut Higieny z Zagłębia Rury
 • Aplikacja wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
 • Dopuszczenie zgodne z AgBB, kontrola emisji
 • Zabrudzenia farbami są łatwe do usunięcia
 • Certyfikowany wg DIN EN 1504 część 2
 • Dekontaminacja zgodnie z ISO 8690

Obszary zastosowań

 • Aplikacjana betonie, betonie lekkim, tynku cementowym, tynku gipsowym, tapecie typu Raufaser i Glasfaser, starych powłokach malarskich, itp. w obiektach publicznych i komercyjnych, hotelach, szkołach, muzeach, galeriach, gabinetach lekarskich, szpitalach, browarach, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
 • Stosowany wg DIN EN 1504 część3 zgodnie z zasadą 1, 2 i 8; metoda 1.3, 2.2 i 8.2
 • REACh – scenariusze ekspozycji: stała inhalacja,czasowy kontakt z wodą, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123