Właściwości

  • dwuskładnikowa, bezbarwna, wodna dyspersja żywicy epoksydowej
  • wiąże także do matowo-wilgotnych podłoży mineralnych
  • hamuje utratę wody ze świeżego betonu
  • podnosi odporność mechaniczną i chemiczną wierzchniej warstwy betonu

Obszary zastosowań

  • gruntowanie na/pod warstwy powłok cementowo-polimerowych lub z żywic reaktywnych
  • impregnacja betonów i jastrychów
  • pielęgnacja świeżych betonów, szczególnie narażonych na agresję chemiczną
  • REACh - scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123