Właściwości

  • Elastyczna / mostkująca rysy
  • Odporna na mróz i sole rozmrażające
  • Wodoszczelna
  • Dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Otwarta na dyfuzję pary wodnej, hamująca karbonatyzację

Obszary zastosowań

  • Powierzchniowa powłoka ochronna przy naprawie elementów betonowych oraz żelbetowych
  • Powłoka ochronna na działanie olei, oleju grzewczego, oleju napędowego
  • Do zastosowania na betonie lekkim i zwykłym
  • REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123