Właściwości

  • MRT Blasting Unit: jednostka czyszcząca do przygotowania ścian studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia do 500 bar z dodatkiem granulatu bezkwarcowego
  • Blaster HP: jednostka czyszcząca do przygotowania ścian studni kanalizacyjnych z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia do 2500 bar (rozmiary: standard, midi, mini)
  • MRT Spinning Unit: głowica do zautomatyzowanego, odśrodkowego nakładania zapraw mineralnych
  • MRT Coating Head: specjalny moduł do MRT Spinning Unit do zautomatyzowanego nanoszenia powłok z żywic reaktywnych
  • MRT Control Unit: panel sterujący z pilotem do urządzeń systemu MRT

Obszary zastosowań

  • Renowacja studni
  • Zautomatyzowana renowacja studni
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123