Właściwości

  • Jednoskładnikowy
  • Na bazie cementów siarcznoodpornych, nie zawiera C3A
  • Wodoszczelny, mrozoodporny
  • Otwarty na dyfuzję pary wodnej
  • Odporny na oddziaływanie siarczanów
  • Dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Obróbka ręczna lub za pomocą natrysku

Obszary zastosowań

  • Uszczelnianie fundamentów betonowych oraz murowanych
  • Uszczelnianie zbiorników przeciwko kapilarnemu podciąganiu wody, wilgocią z gruntu, wodą nie wywierająca ciśnienia hydrostatycznego
  • Uszczelnienia elementów wewnętrznych oraz zewnętrznych w obiektach nowych oraz poddawanych renowacji

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123