Właściwości

  • Możliwość aplikacji ręcznej oraz natryskowej
  • Wysoka odporność mechaniczna
  • Wysoka odporność na działanie środków chemicznych
  • Odporność na korozję powodowaną przez kwas siarkowy
  • Dobra przyczepność do podłoży

Obszary zastosowań

  • Studnie kanalizacyjne zagrożone biogenicznym kwasem siarkowym
  • Komory rozprężne w sieciach kanalizacji sanitarnej obciążone biogenicznym kwasem siarkowym
  • Powłoka nie jest przeznaczona do pokrywania powierzchni umiejscowionych na wolnym powietrzu

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123