Właściwości

  • Jednoskładnikowa zaprawa cementowa
  • Bardzo wysoka rozpływność
  • Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
  • Niski skurcz
  • Odporność na agresywne oddziaływanie siarczanów
  • Odporność na sól drogową stwierdzona w testach metodą badawczą CDF
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych

Obszary zastosowań

  • Zaprawa do równego osadzania pokryw kanalizacyjnych
  • Wypełnianie szczelin między pokrywą włazu a studzienką kanalizacyjną

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123