Właściwości

 • Cementowany, jednoskładnikowy
 • Bardzo wysoka płynność
 • Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
 • Niski skurcz, nieznacznie puchnący
 • Bardzo wysoka odporność na działanie mrozu i soli odladzającej badana zgodnie z metodą testową CDF (BAW-leaflet), odporna na działanie siarczanów
 • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
 • Spełnia wymagania normy DIN 19573 (zaprawa do wałów WW) oraz wytycznych DAfStb dotyczących wpustów

Obszary zastosowań

 • Zaprawa do poziomowania ramy studzienki (kształt cylindryczny i stożkowy)
 • Bezluzowe łączenie połączeń pomiędzy ramą studzienki a stożkiem
 • Regulacja wysokości/wypoziomowanie otworów wpustowych lub innych elementów konstrukcyjnych
 • Zasypka inwalidzka w systemach wał-wał
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: zastosowanie, okresowy kontakt z wodą

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123