Właściwości

 • Dwuskładnikowa poliuretanowa masa szpachlowa
 • Trwale elastyczna, o wysokiej zdolności mostkowania rys
 • Wodoszczelna, odporna na osmozę
 • Dobraodporność na kwasy i ługi, odporna na biogeniczną korozję kwasu siarkowego
 • Nadaje się do szpachlowania, do aplikacji na powierzchniach pionowych oraz pułapowych
 • Na suchych podłożach mineralnych może być stosowana bez gruntowania
 • Dobra przyczepność także na podłożach mineralnych, do cegły, ceramiki, metalu oraz do materiałów Ombran CPS/Ombra FT

Obszary zastosowań

 • Renowacja studzienek podlegających obciążeniom dynamicznym
 • Pokrywanie pierścieni wyrównawczych i strefy stożkowej w studzience
 • Uszczelniacz do spoin pierścieni studzienek
 • Uszczelnienie włączeń kanałów i przykanalików
 • Uszczelnienie niewielkich rys, szczelin oraz fug nie podlegających długotrwałemu obciążeniu wodą, w przełazowych kanałach sanitarnych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123