Właściwości

 • Wiążąca na bazie cementu, jednoskładnikowa, modyfikowana polimerami a bazie cementów siarczanoodpornych, nie zawiera C3A
 • Wodoszczelna, odporna na mróz i sole odladzające
 • Duża wytrzymałość mechaniczna, zbrojona włóknami, wysoce odporna na ścieranie
 • Odporna na bardzo silne oddziaływanie siarczanów
 • Możliwość bardzo szybkiego obciążania wodą
 • Stanowi długotrwałą powłokę ochronną w obiektach komunalnych, w zakresie do pH > 3,5
 • Odporny na wpływ środowiska, którym jest poddany beton w klasie ekspozycji XA3 wg PN EN 206-1
 • Zaprawa powłokowa (B1-XWW3) zgodnie z DIN 19573
 • Klasa R3 wg PN EN 1504-3 (naprawy konstrukcyjne)
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych

Obszary zastosowań

 • Powłoki w studniach i komorach kanalizacyjnych murowanych oraz o konstrukcji betonowej/żelbetowej
 • Reprofilacja powierzchni w obiektach kanalizacyjnych murowanych i betonowych/żelbetowych
 • Wyrównywanie powierzchni studzienek murowanych
 • Fugowanie murów
 • REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka, długotrwały kontakt z wodą

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123